Apdrošināšana

Pieci svarīgi fakti par ceļojumu apdrošināšanu
Pieci svarīgi fakti par ceļojumu apdrošināšanu
Ikdienā strādājot tūrisma jomā, Baltijas Apdrošināšanas Nama profesionāļi saskaras ar tādiem jautājumiem, kā - "Ja man ir EVAK (Eiropas veselības apdrošināšanas karte), kāpēc man papildus iegādāties arī ceļojumu apdrošināšanas polisi ?" vai  "Ja man ir ceļojumu apdrošināšanas polise vai ir nepieciešamība arī pēc EVAK kartes"

Ceļojot pa Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm vai Šveices konfederāciju – jebkuram ceļotājam Baltijas Apdrošināšanas Nams rekomendē pirms ceļojuma noformēt EVAK karti.

1. EVAK garantē tiesības jebkurā no ES un EEZ valstīm kā arī Šveices Konfederācijā saņemt valsts apmaksātu pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību un nepieciešamo ārstēšanu tādā pašā apmērā un par tādu pašu samaksu, kā konkrētās valsts iedzīvotāji.

ŅEM VĒRĀ! Ja ceļojuma laikā ir plānots doties ārpus minētajām valstīm, tad EVAK karte šajās valstīs nedarbosies. Līdz ar to, lai pasargātu sevi no nepatīkamiem un negaidītiem finansu tēriņiem, noteikti iesakām iegādāties labu ceļojuma apdrošināšanas polisi.

Tātad, kā jau iepriekš noskaidrojām, ar EVAK karti tūristam ir iespējas viegli un ātri saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību, tomēr EVAK karte un ceļojumu apdrošināšanas polise neizslēdz viena otru, gluži pretēji – papildina! Zemāk ir minēti izdevumi, kurus nesedz EVAK, bet sedz ceļojumu apdrošināšanas polise:

2. EVAK nesedz repatriācijas izmaksas (smagi cietušas vai mirušas personas nogādāšanu mītnes zemē). Šis, diemžēl, ir ļoti aktuāli, un daudzi cilvēki par to aizmirst. Ir gadījumi, kad cilvēki, saskaroties ar šādiem gadījumiem, pat lūdz ziedojumus, lai nogādātu mājās savus tuviniekus, jo repatriācijas izmaksas ir ļoti augstas.

3. EVAK nesedz medicīnas transporta izmaksas (specializēta transporta pakalpojumi līdz ārstniecības iestādei). Īpaši aktuāli tas varētu būt ziemas sporta veidu cienītājiem slēpošanas kūrortos vai kalnu tūrisma cienītājiem. Šajos gadījumos, pēc kalnos gūtas traumas, var rasties nepieciešamība izmantot pat helikoptera pakalpojumus, lai maksimāli īsā laikā cietušo nogādātu medicīnas iestādē.

Baltijas Apdrošināšanas Nams ceļojumu apdrošināšanā, repatriācijas un medicīniskā transporta izdevumu apmaksa ir iekļauta  jebkura līmeņa programmā, neatkarīgi no polises cenas.

4. EVAK nesedz pacienta līdzmaksājumu izdevumus par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem.

Ja attiecīgajā valstī ir noteikti pacienta līdzmaksājumi par neatliekamo medicīnisko palīdzību (piemēram, Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā u.c.), tad šie izdevumi jāmaksā pašam vai tos segs laba ceļojumu apdrošināšanas polise. Baltijas Apdrošināšanas Nams ceļojumu apdrošināšanas polise sedz šādus izdevumus.

5. EVAK karte nedarbosies iestādēs, kurām nav līgums par EVAK karšu apkalpošanu (ārstniecības iestāde nenodrošina konkrētās valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus). Kā piemēru te var minēt privātklīnikas vai atsevišķas ārstu privātprakses, kurās EVAK, visticamāk nedarbosies. Arī šādos gadījums noderēs laba ceļojumu apdrošināšana. Baltijas Apdrošināšanas Nams ceļojumu apdrošināšanas polise segs iepriekš saskaņotus izdevumus par neatliekamo medicīnisko palīdzību, kas radušies Ceļojuma laikā ja vien šie izdevumi nav segti ar EVAK vai saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem.

No visa iepriekš minētā ir saprotams, ka EVAK karte bez ceļojumu apdrošināšanas polises nenodrošina pilnīgu aizsardzību pret neparedzētiem izdevumiem, kuri var rasties ceļojuma laikā.

Arī Ārlietu ministrijas (ĀM) Konsulārais departaments, dodoties ceļojumā, iesaka iegādāties ceļojumu apdrošināšanu.

Ceļojuma apdrošināšana ne tikai palīdz atrisināt papildus radušos finansu jautājumus, kas saistīti ar apdrošināšanas gadījumu, bet arī nodrošina konsultatīvo palīdzību, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums. Baltijas Apdrošināšanas Nams palīdzības dienests Smile Assistance darbojas 24 stundas diennaktī, 7dienas nedēļa, turklāt atbalstu nodrošina ne tikai latviešu un krievu, bet arī angļu valodā.

Vienlaicīgi Baltijas Apdrošināšanas Nams iesaka padomāt arī par tādu risku iekļaušanu Ceļojumu apdrošināšanas polisē, kas palīdz atrisināt arī citus ar ceļojuma organizēšanu un norisi saistītus neparedzētus finansu izdevumus, piemēram, Ceļojumu atcelšanas apdrošināšana (pēkšņas saslimšanas vai īpašumam nodarītu bojājumu gadījumā), bagāžas un sporta inventāra apdrošināšana (aizkavētas, nozaudētas vai sabojātas bagāžas gadījumā), avioreisu nesakritības apdrošināšana (lidaparāta tehnisku problēmu vai sliktu laika apstākļu dēļ nokavēta savienota reisa gadījumā), kā arī, protams, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ceļojuma laikā.

Uzziņai

    EVAK var saņemt bez maksas vai nu klātienē Nacionālā veselības dienesta birojā vai kādā no NVD nodaļām. Tāpat to iespējams saņemt pa pastu. Saņemšanai nepieciešams personu apliecinošs dokuments un aizpildīta EVAK iesnieguma veidlapa.

    EVAK ir tiesības saņemt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kuram Latvijā ir piešķirts personas kods.

    EVAK ir derīga trīs gadus no izsniegšanas brīža. To izsniedz bez maksas, turklāt arī atkārtoti pēc termiņa beigām vai mēnesi pirms tā.

    Uzrādot personu apliecinošu dokumentu, karti var saņemt tajā pašā dienā, kad Nacionālajā veselības dienestā iesniedz aizpildītu un parakstītu iesnieguma veidlapu. Karti nosūta arī pa pastu uz jūsu norādīto adresi.

Padoms

    Ja jums nav ne EVAK kartes ne ceļojumu apdrošināšanas, bet ārzemēs nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, Jūs varat lūgt, lai ārstniecības iestāde, kurā saņemat veselības aprūpi, sazinās ar vietējo institūciju, kas administrē valsts budžeta veselības aprūpes līdzekļus, un lūdz EVAK aizvietojošā sertifikāta pieprasījumu no Latvijas. Šis dokuments paredzēts laika periodam, kad atrodaties ārstniecības iestādē. Šis padoms gan noderēs tikai tajās iestādēs, kuras sniedz valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus.

Baltijas Apdrošināšanas Nams piedāvā plašu apdrošināto risku segumu - 33 riski, sākot no EUR 0,57 dienā, minimālā polises prēmija − sākot no EUR 1,14.

Atbilstošu ceļojumu apdrošināšanas polisi Jūs varat iegādāties tūrisma aģentūrās visā Latvijā, interneta vietnē ban.lv vai Baltijas Apdrošināšanas Nams klientu apkalpošanas centros Rīgā, Liepājā, Ogrē, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Cēsīs un Valkā, kā arī tūrisma firmās visā Latvijā!

Ceļojiet droši kopā ar Baltijas Apdrošināšanas Nams!

Par Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS:

Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS ir 2000.gadā dibināta apdrošināšanas sabiedrība, kas sniedz pakalpojumus autotransporta (OCTA, KASKO), īpašumu, civiltiesiskās atbildības, ceļojumu, nelaimes gadījumu, veselības, kravu un kuģu apdrošināšanā, kā arī citus apdrošināšanas pakalpojumus. Vairāk par Baltijas Apdrošināšanas Namu var uzzināt www.ban.lv